Хотел я тут херни всякой понаписать, да тут херни и без меня хватает.